Szervezetek részére

Szervezetfejlesztési folyamatainkban a diagnóziskészítés és a fejlesztések során az alábbi lépésekben nyújtunk támogatást partnereink számára:

 • Vállalati misszió, vízió, stratégia áttekintése, ki/átalakítása
 • A vállalati kultúra, értékek, normák feltérképezése, újradefiniálása
 • Gazdasági eredmények, tendenciák értékelése, rövid és középtávú pénzügyi célok meghatározása
 • Szervezeti struktúra, munkakörök elemzése, tisztázása, ki/átalakítása
 • Az egyes munkakörökhöz szükséges készségek felmérése, fejlesztése
 • A vállalaton belüli munka- és kommunikációs folyamatok elemzése, fejlesztése
 • Társadalmi felelősségvállalás stratégia és akcióterv készítése
 • A szervezet működését támogató HR rendszerek átvilágítása, ki /átalakítása – pl:
  • Kiválasztás
  • Bérezési, javadalmazási stratégia
  • Teljesítményértékelési folyamat
  • Fiatal tehetség program

A diagnóziskészítés, állapotfelmérés során az alábbi módszertanokat alkalmazzuk a leggyakrabban: dokumentumelemzés, vezetői, társterületi és munkatársi mélyinterjúk, kérdőívezés, fókuszcsoportos interjúk, on the job megfigyelés, DC.

A meghatározott diagnózis alapján közösen kialakított fejlesztések elsősorban a következő módszerek használatával: vezetői, munkatársi, csoportos coaching, workshop, shadowing, tréningek, workshop.